Ulusal Makaleler

D. Papers in the Journal Indexed by EI or Others

D1. Tuluk, Ö.İ., Doğangün, A., Livaoğlu, R., Acar, R., Mimari ve taşıyıcı sistem özellikleri bağlamında Türk minare geleneği, Yapı Dünyası Dergisi, 122, 41-49, (2006). (pdf)

D2. Doğangün, A., Tuluk, Ö.İ., Acar, R., Livaoğlu, R., Geçmişten günümüze ahşap yapılarda taşıyıcı sistemler, Ahşap-Yapı Malzemeleri Sektör Dergisi, Marka yayınları, yıl 4, 22, (2004).(pdf)

D3. Doğangün, A., Livaoğlu, R., Tuluk, Ö.İ., Acar, R., Üstün ve Zayıf Yönleriyle Ahşap Yapılar, Yapı Dünyası Dergisi, 105, 41-48, (2004).(pdf)

D4. Livaoğlu, R., Doğangün, A., Farklı taşıyıcı sisteme sahip ayaklı depoların zemin sınıflarına göre dinamik davranışlarının irdelenmesi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt:7:3, 70-77, (2003).(pdf)

D5. Livaoğlu, R., Doğangün, A., Yapıların deprem hesabında eşdeğer deprem yükü yönteminin kullanılması, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Mühendislik Bülteni, 58, sayfa:14-24, (2001). (pdf)