Yapı Dinamiği

 

TÜRKÇE  
1 Dersin Adı: Yapı Dinamiği
2 Dersin Kodu: INS5031
3 Dersin Türü: Seçimli
4 Dersin Seviyesi: Y.Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: I. Yarıyıl
7 Dersin AKTS Kredisi: 8
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 0
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) :
11 Dersin Önkoşulu: yok
12 Dersin Dili: Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli: Örgün Eğitim
14 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU
15 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN

 

16 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: rliva@uludag.edu.tr
17 Dersin WEB adresi: http://www.ramazanlivaoglu.com/diger-bxt38.html
18 Dersin Amacı: Ders kapsamında verilen metodlar yardımıyla, herhangi bir dinamik yük etkisi için yapı sistemlerinde meydana gelen gerilme ve yerdeğiştirmeleri  analiz etme ve değerlendirmek.
19 Dersin Öğrenme Kazanımları: 1 Yapı dinamiğinin temel kavramlarını değerlendirme ve analiz edebilme
2 Yapı dinamiği ve nümerik metodların temel kavramlarını kullanarak yapı sistemlerinin dinamik çözümlerini gerçekleştirebilme.
3 Yapı sistemlerini idealleştirebilme
4 Yapı sistemlerinin dinamik karaketeristiklerini anlayabilme ve tespit edebilme
5 Yapısal tepkileri tespit edebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme
20 Dersin İçeriği:
  Hafta DERS İÇERİKLERİ
Ayrıntılı Ders içeriği  Teorik Uygulama
1 Yapı Dinamiğine Giriş ve Tek serbestlik Dereceli Sistemler Anlatım
2 Tek serbestlik Dereceli Sistemler Anlatım
3 Harmonik Yüklere Karşı Tepki Anlatım
4 Periyodik Yüklere Karşı Tepki Anlatım
5 Periyodik Yüklere Karşı Tepki Anlatım
6 Genel Dinamik Yüklere Karşı Tepki: Süperpozisyon Metodu Anlatım
7 Genel Dinamik Yüklere Karşı Tepki: Adım Adım Yaklaşımlar Anlatım
8 Genel Dinamik Yüklere Karşı Tepki: Adım Adım Yaklaşımlar Anlatım
9 Çok Serbestlik Dereceli Sistemler Anlatım
10 Yapı Sistemlerinde Sönüm Etkisi Anlatım
11 Dinamik Tepki Analiz Yaklaşımları: Modal Analiz Anlatım
12 Dinamik Tepki Analiz Yaklaşımları: Modal Analiz Anlatım
13 Dinamik Tepki Analiz Yaklaşımları: Zaman Tanım Alanında Hesap Anlatım
14 Dinamik Tepki Analiz Yaklaşımları: Zaman Tanım Alanında Hesap Anlatım
21 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: –       Chopra, K.A., 2000. Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering, Prentice-Hall International Inc, 844 s

–       Celep, Z., Kumbasar, N., 2004. Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beta Dağıtım, İstanbul, 596 s

–       Chen, W,F.,Earthquake Engineering Handbook, CRC Press

22 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev 4 50
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 5 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
23 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler 14 6 84
Projeler 1 14 14
Arazi Çalışmaları      
Arasınavlar      
Diğer      
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü 44 32 227
Toplam İş Yükü / 30 saat     7.56
Dersin AKTS Kredisi     8
 

 

     
24 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE

DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU

  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 4 3                    
ÖK2 5 3 4 3           4 3  
ÖK3 3   5 4   3       3    
ÖK4 5 4   2   3 3       4  
ÖK5 4 5   2   3       4    
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek