Özgeçmiş

Ramazan LIVAOGLU 1977 yılında Samsun’da doğdu. İlk öğrenimini Samsun Mustafa Kemal İlköğretim Okulunda, orta öğrenimini Samsun Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulunda ve lise öğrenimini Samsun Ondokuz Mayıs Lisesinde tamamladı. 1994-1995 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne girdi, 1997-1998 yılında aynı bölümden mezun oldu. Aynı yıl KTÜ İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimine başlayarak bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfını bitirdikten sonra, Ocak 2001’de Gümüşhane Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı`na Öğretim Görevlisi olarak atandı. Ağustos 2001’de yüksek lisans öğrenimini, Nisan 2005 de ise Doktora öğrenimini tamamladı. Haziran 2006 da yine aynı bölümde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Deneysel ve Sayısal modelleme, sıvı tutucu yapılar ve bunların deprem davranışları yanında mevcut yapıların deprem davranışlarının değerlendirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde elliyi aşkın yayını bulunan Dr.Ramazan LİVAOĞLU 2008 yılı Prof.Dr.Dr.Hc Önder ÖZTUNALI Bilim ödülüne layık görülmüştür. 2010 yılı Ocak ayında Doçent 2015 yılında Profesör unvanını almış olan Dr.Ramazan LİVAOĞLU 2011 yılında The University of Western Ontario London, KANADA’da Adjunct Research Professor olarak yapı-zemin etkileşimi ve derin temeller konularında çalışmalarda bulundu. Evli ve bir çocuk sahibi olan Prof.Dr.Ramazan LİVAOĞLU halen Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü`nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.