İletişim

Prof.Dr.Ramazan LİVAOĞLU 

Uludag Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Görükle/Bursa,TÜRKİYE

Phone: (+90) 224 294 09 03

E – Mail: ramazanliva@gmail.comrliva@uludag.edu.tr,  liva_r@hotmail.com

Website: www.ramazanlivaoglu.com