Yapısal Deprem Mühendisliği

 

TÜRKÇE  
1 Dersin Adı: Yapısal Deprem Mühendisliği
2 Dersin Kodu: INS5032
3 Dersin Türü: Seçimli
4 Dersin Seviyesi: Y.Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: II. Yarıyıl
7 Dersin AKTS Kredisi: 8
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 0
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) :
11 Dersin Önkoşulu: yok
12 Dersin Dili: Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli: Örgün Eğitim
14 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU
15 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN

Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU

16 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: rliva@uludag.edu.tr
17 Dersin WEB adresi: http://www.ramazanlivaoglu.com/diger-bxt38.html
18 Dersin Amacı: Depremin oluşumu ve yapıya etkilerini yorumlayabilimek, deprem etkisindeki mevcut ve tasarlanacak yapı elemanlarının davranışı ve tasarımı konularında sayısal ve yaklaşık yöntemler vasıtasıyla analiz yapabilme kabiliyetini kazandırmak.
19 Dersin Öğrenme Kazanımları: 1 Depremin oluşumu ve temel kavramlarını yorumlama ve analiz edebilme
2 Yapı dinamiği ve sayısal analiz temel ilkelerini kullanarak yapıların depreme karşı analizlerini yapabilme
3 Yapısal düzensizliklerin etkilerini yorumlayabilme
4 Depreme karşı tasarım ilkelerinden hareketle ve deprem hasarlarını tanıyabilme
5 Doğrusal olmayan analiz ilkelerini kullanarak yapıların deprem davranışlarını tahmin edebilme.
20 Dersin İçeriği:
  Hafta DERS İÇERİKLERİ
Ayrıntılı Ders içeriği  Teorik Uygulama
1 Depremin oluşumu ve Yapısal Deprem Mühendisliğine Giriş Anlatım
2 Yapısal Deprem Mühendisliğinde Tepki Spektrumlarının Kullanılması Anlatım
3 Deprem Mühendisliğinde Yapı Dinamiği ve Yapısal Kavramların Kullanımı Anlatım
4 Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Anlatım
5 Dinamik Yöntemler:Modal Analiz Yöntemi Anlatım
6 Dinamik Yöntemler:Modal Analiz Yöntemi Anlatım
7 Dinamik Yöntemler: Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi Anlatım
8 Planda ve Düşeyde Yapısal Düzensizlikler Anlatım
9 Betonarme Yapıların Deprem Davranışlarının Yorumlanması Anlatım
10 Kapasite Tasarımı Kuralları Anlatım
11 Kapasite Tasarımı: Pushover Analizi Anlatım
12 Kapasite Tasarımı: Pushover Analizi Anlatım
13 Deprem Hasarlarının Yorumlanması Anlatım
14 Deprem Riski ve Tehlikesi. Anlatım
21 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: –       Chopra, K.A., 2000. Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering, Prentice-Hall International Inc, 844 s

–       Celep, Z., Kumbasar, N., 2004. Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beta Dağıtım, İstanbul, 596 s

–       Chen, W,F.,Earthquake Engineering Handbook, CRC Press

22 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev 4 50
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 5 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
23 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler 14 6 84
Projeler 1 14 14
Arazi Çalışmaları      
Arasınavlar      
Diğer      
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü 44 32 227
Toplam İş Yükü / 30 saat     7.56
Dersin AKTS Kredisi     8
 

 

     
24 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE

DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU

  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 4 4                    
ÖK2 5 5 4 3 2         4 3  
ÖK3 3   5 4   3       3 4  
ÖK4 5 4   3   3 3       4  
ÖK5 4 4   4   3       4 3  
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek