Geoteknik Deprem Mühendisliği

 

TÜRKÇE  
1 Dersin Adı: Geoteknik Deprem Mühendisliği
2 Dersin Kodu: INS5077
3 Dersin Türü: Seçimli
4 Dersin Seviyesi: Y.Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: I. Yarıyıl
7 Dersin AKTS Kredisi: 7
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 0
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) :
11 Dersin Önkoşulu: yok
12 Dersin Dili: Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli: Örgün Eğitim
14 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU
15 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN

Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU

16 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: rliva@uludag.edu.tr
17 Dersin WEB adresi: http://www.ramazanlivaoglu.com/diger-bxt38.html
18 Dersin Amacı: Sismoloji, yer hareketi, dinamik ve zemin davranışının temellerini anlamak ve bu bilgileri kullanarak inşaat mühendisliğinde uygulamada sıklıkla karşılaşan geoteknik problemlerinde bu bilgilerle çözüm geliştirmek amaçlanmaktadır.
19 Dersin Öğrenme Kazanımları: 1 Depremin oluşumu ve temel kavramlarını yorumlama ve analiz edebilme
2 Geoteknik deprem mühendilsiliği ve sayısal analiz temel ilkelerini kullanarak yapıların depreme karşı analizlerini yapabilme
3 Temel dalga yayılma prensiplerinden hareketle deprem dalgalarını yorumlayabilme
4 Zeminlerin dinamik yükler etkisi altındaki özelliklerini tespit edebilme
5 Zemin tabakalarının sıvılaşma potansiyelini belirleyebilme
20 Dersin İçeriği:
  Hafta DERS İÇERİKLERİ
Ayrıntılı Ders içeriği  Teorik Uygulama
1 Deprem Mekanizması ve geoteknik deprem mühendisliğine giriş. Anlatım
2 Geoteknik mühendisliği açısından tepki spektrumları Anlatım
3 Geoteknik mühendisliği açısından tepki spektrumları Anlatım
4 Güçlü Yer Hareketleri Anlatım
5 Dalga yayılımı: Sınırsız ortamda dalgalar Anlatım
6 Dalga yayılımı: Yarı sonsuz ortamdal dalgalar Anlatım
7 Dalga yayılımı: Tabakalı ortamda dalgalar Anlatım
8 Dinamik zemin özellikleri: Dinamik zemin özelliklerinin ölçülmesi Anlatım
9 Dinamik zemin özellikleri: Tekrarlı yükler etkisi altında gerilme şekildeğiştirme ilişkisi Anlatım
10 Yerhareketi Tepki Analizi: Bir ve iki boyutlu analiz Anlatım
11 Yerhareketi Tepki Analizi: Üç boyutlu analiz Anlatım
12 Yapı Zemin Etkileşimi Anlatım
13 Yerel zemin etkisi ve zemin etkileşimine göre tasarım Anlatım
14 Sıvılaşma Anlatım
21 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: –       Kramer, S.L. 1996. Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J, 653 s. Liquefaction

–       Chen, W,F.,Earthquake Engineering Handbook, CRC Press

22 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev 4 50
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 5 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
23 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler 14 5 70
Projeler 1 14 14
Arazi Çalışmaları      
Arasınavlar      
Diğer      
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü 44 31 213
Toplam İş Yükü / 30 saat     7.1
Dersin AKTS Kredisi     7
 

 

     
24 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE

DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU

  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 4 4                    
ÖK2 5 5 4 3 2         4 3  
ÖK3 3   5 4   3       3 4  
ÖK4 5 4   3   3 3       4  
ÖK5 4 4   4   3       4 3  
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek