Üyelik/Görevler

UÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2015-)

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2013-2015)

UÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2010-2011)

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Üyeliği