Projeler

1.Yerüstü Ve Ayakli Su Depolarin Deprem Davranişlarinin Sivi Ve Zemin Etkileşimleri Dikkate Alınarak İncelenmesi, Tübitak Projesi, 105M252, Proje Yöneticisi, (Proje Sonuç Raporu verildi).

Livaoğlu, R., Doğangün.,A., Çakır T., Investigation of Earthquake Behavior of Ground Level and Elevated Tanks Considering Soil and Fluid Interaction, Tübitak Project, 105M252. (≈63000$).

2-Dikdörtgen Kesitli Gömme Depoların Sıvı-Yapı-Zemin Etkileşimlerini de Dikkate Alarak Deprem Davranışlarının İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, KTU 2007.118.002.3. Proje Araştırmacısı, (Proje Sonuç Raporu verildi).

Livaoğlu, R., Doğangün.,A., Çakır T., Investigation of the Seismic Behavior of Burried Rectangular Tanks Considering Fluid-Structure-Soil Interactions, Karadeniz Technical University Research Fund, KTU 2007.118.002.3. (≈13500$)

 

3.Doğangün A, Livaoğlu R, Deliktaş B, Güney Y, Pekkan E, Ecevitoğlu B, Avdan U, Tün M, (Danışman) (2013), AFAD Personeli Afet Hasarı Eğitimi Projesi, T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve acil Durum Müdürlüğü, BEBKA-Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, TR41-12-TD-03-04.

 

4.Doğangün A, Livaoğlu R, Bağbancı B, (2012-), Betonarme ve Yığma Minarelerin dinamik davranışların ve deprem performanslarının incelenmesi, Uludağ Üniversitesi, Orta Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi, Kod no: UAP(M)-2011/32.