Sıvı Yapı Etkileşimi

 

TÜRKÇE  
1 Dersin Adı: Sıvı Yapı Etkileşimi
2 Dersin Kodu: INS5037
3 Dersin Türü: Seçimli
4 Dersin Seviyesi: Y.Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: I. Yarıyıl
7 Dersin AKTS Kredisi: 8
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 0
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) :
11 Dersin Önkoşulu: yok
12 Dersin Dili: Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli: Örgün Eğitim
14 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU
15 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN

 

16 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: rliva@uludag.edu.tr
17 Dersin WEB adresi: http://www.ramazanlivaoglu.com/diger-bxt38.html
18 Dersin Amacı: Sıvı depolayan yapı sistemlerinin, yapı dinamiği temel prensiplerini de kullanarak deprem tepkilerinin tespiti ve sonuçlarının değerlendirilebilmesi. Sıvı basınçlarının tespiti ve yapı üzerindeki etkilerinin incelenmesi
19 Dersin Öğrenme Kazanımları: 1 Yapı-Sıvı etkileşimi temel kavramlarını değerlendirebilme ve analiz edebilme
2 Yapı-Sıvı Sistemlerini deprem mühendisliği ve yapı dinamiği temel presniplerini kullanrak irdeleme ve analiz edebilme
3 Yaklaşık ve sayısal metotları sıvı etkileşiminin dikkate alınmasında kullanabilme
4 Yapı-Sıvı sistemlerinin dinamik karakteristiklerini belirleyebilme
5 Yapı sistemleri üzerinde hidrodinamik basınçları tespit edebilme.
20 Dersin İçeriği:
  Hafta DERS İÇERİKLERİ
Ayrıntılı Ders içeriği  Teorik Uygulama
1 Sıvı Yapı Etkileşimine Giriş. Anlatım
2 Yapı-sıvı etkileşimine maruz yapı  sistemleri. Anlatım
3 Sıvı-Yapı sistemlerine ait çözüm metodları : Kütle Ekleme Yaklaşımı, Anlatım
4 Sıvı-Yapı sistemlerine ait çözüm metodları :Housner Yaklaşımı Anlatım
5 Sıvı-Yapı sistemlerine ait çözüm metodları :Çok kütleli yaklaşımlar Anlatım
6 Sıvı-Yapı sistemlerine ait çözüm metodları :Eurocode-8 Modeli Anlatım
7 Sayısal Yöntemler: Lagrange Yaklaşımı Anlatım
8 Sayısal Yöntemler: Lagrange Yaklaşımı Anlatım
9 Sayısal Yöntemler: Euler Yaklaşımı Anlatım
10 Sayısal Yöntemler: Euler Yaklaşımı Anlatım
11 Sayısal Yöntemler: Euler Yaklaşımı Anlatım
12 İnşaat mühendisliğine uygulama alanları: Dikdörtgen Depolar Anlatım
13 İnşaat mühendisliğine uygulama alanları: Dairesel Depolar Anlatım
14 İnşaat mühendisliğine uygulama alanları: Ayaklı Depolar Anlatım
21 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: –       Ders notları
22 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev 4 50
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 5 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
23 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler 14 6 84
Projeler 1 14 14
Arazi Çalışmaları      
Arasınavlar      
Diğer      
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü 44 32 227
Toplam İş Yükü / 30 saat     7.56
Dersin AKTS Kredisi     8
 

 

     
24 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE

DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU

  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 4 4                    
ÖK2 5 5 4 3 2         4 3  
ÖK3 3   5 4   3       3 4  
ÖK4 5 4   3   3 3       4  
ÖK5 4 4   4   3       4 3  
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek