Yapı Grubu Proje Tasarım

 

TÜRKÇE  
1 Dersin Adı: Yapı Grubu
2 Dersin Kodu: INS4041
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: VII. Yarıyıl
7 Dersin AKTS Kredisi: 8
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 4
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : 0
11 Dersin Önkoşulu: Yok
12 Dersin Dili: Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli: Örgün
14 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN,
15 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN

Doç. Dr. Ramazan LİVAOĞLU

16 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: adogangun@uludag.edu.tr
17 Dersin WEB adresi: http://insaat.uludag.edu.tr/
18 Dersin Amacı: Yan alanlarla ilişkili olan yapı mühendisliği ile ilgili bir problem için grup içerisinde çalışma yapmak, gerekli bilgileri toplamak, tasarım ve analiz yaparak sonuçlara ulaşmak ve bu sonuçları tartışarak ulaştığı sonuçları rapor halinde sunmak
19 Dersin Öğrenme Kazanımları: 1 Yapı mühendisliği ile ilgili problemler için kuramsal ve uygulama bilgilerini yakın alanlarda da çalışmalar yaparak modelleme ve çözüme ulaşmak için uygulayabilme
2 Yapı mühendisliği ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözebilme
3 Karmaşık bir problemi kısıtları altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde ilgili olduğu yan alanlarla birlikte tasarlama.
4 Yapı mühendisliği problemlerinin incelenmesi için veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
5 Disiplinlerarası çalışma gruplarında etkin biçimde çalışabilme ve bireysel çalışabilme.
6 Sözlü, yazılı ve çizim tekniklerini kullanarak rapor hazırlama ve sunabilme
7 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme
20 Dersin İçeriği:
  Hafta DERS İÇERİKLERİ
Ayrıntılı Ders içeriği Teorik Uygulama
1 Problem tanıtımları  
2 Kaynak araştırması yöntemleri  
3 Problem için izlenecek yollar için ön sunum ve tartışma  
4 Materyal ve Yöntemin Belirlenmesi Proje çalışmaları
5 Materyal ve Yöntemin Belirlenmesi Proje çalışmaları
6 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi Proje çalışmaları
7 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi Proje çalışmaları
8 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi Proje çalışmaları
9 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi Proje çalışmaları
10 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi Proje çalışmaları
11 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi Proje çalışmaları
12 Projelerin sunulması Proje tartışmaları
13 Projelerin sunulması Proje tartışmaları
14 Projelerin sunulması Proje tartışmaları
21 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Konuyla ilgili, Kitaplar, Makaleler ve Bildiriler
22 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev 1 50
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
23 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Teorik Dersler      
Uygulamalı Dersler 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler      
Projeler 14 6 84
Arazi Çalışmaları      
Arasınavlar      
Diğer      
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 57 18 226
Toplam İş Yükü / 30 saat     7,53
Dersin AKTS Kredisi     8
       
24 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE

DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU

  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 5                    
ÖK2 5                
ÖK3 5              
ÖK4     5              
ÖK5     5            
ÖK6         5        
ÖK7             5        
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek