Ulusal Bildiriler

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

(National Conference and Symposium Papers)

E13.Çakır, T., Livaoğlu, R.,(2015) Dolgu Zemini Özelliklerindeki Değişimin Konsol Bir İstinat Duvarinin Sismik Davranişi Üzerindeki Etkileri, 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı (8UDMK), 12-15 Mayıs İstanbul Türkiye.

E12. Serhatoğlu C., Livaoğlu R., (2015), Tarihi Molla Arap Cami Minaresinin Dinamik Karakteristikleri ve Deprem Analizi, 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu ID: 112, 1-3 Ekim 2015, Erzurum-Türkiye.

E11.  Doğangün, A., Livaoğlu, R., Çakır T., Dikdörtgen kesitli bir su deposunun dolgu, teme zemini ve sıvı etkileşimleri dikkate alınarak deprem davranışlarının incelenmes, Zemin Yapı Etkileşimi 2014 Sempozyumu, Antalya, Türkiye

E10.  Durmuş, A., Livaoğlu, R., Yapı Zemin Etkileşiminin Bodur Betonarme Siloların Deprem Davranışına Etkileri , Zemin Yapı Etkileşimi 2014 Sempozyumu, Antalya, Türkiye

E9.  Doğangün, A., Livaoğlu, R., Çakır T., 1999 Türkiye Depremlerinde Ayaklı Depoların Davranışları ve Oluşan Hasarların Değerlendirilmesi, VII. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 2011

E8.  Çakır T., Livaoğlu, R.,  Doğangün, A., Dolgu-Dikdörtgen Depo Sisteminin Modal Karakteristiklerinin ve Deprem Davranışının Belirlenmesi: Samsun-Atakum Örneği, 2011

E7. Livaoğlu, R., Doğangün, A., Yapı-zemin etkileşiminde değiştirme yöntemleri, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, Kocaeli 23-25 Mart, 2005.(pdf)

E6.  Doğangün, A., Livaoğlu, R., Tuluk Ö.İ., Acar, R., Geleneksel ahşap yapıların deprem performansları, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, Kocaeli 23-25 Mart 2005.(pdf)

E5.  Livaoğlu, R., Doğangün, A., Burulma düzensizliği olan çok katlı yapılarda rijit ve esnek taraflarda bulunan elemanların davranışlarının irdelenmesi, V. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 221-222, İstanbul, 2003. (pdf)

E4.  Livaoğlu, R., Doğangün, A., Deprem yönetmeliğindeki farklı zemin sınıflarına göre yapı davranışlarının irdelenmesi, Gümüşhane ve Yöresini Kalkındırma Sempozyumu, Gümüşhane, 1, 142-152, 2002. (pdf)

E3.  Livaoğlu, R., Dağ, S, 595 Numaralı Khk İle 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu Arasındaki Olumlu ve Olumsuz Farkların İrdelenmesi” Gümüşhaneyi Kalkındırma Sempozyumu, 1, 136-141, 2002.(pdf)

E2.  Doğangün, A., Livaoğlu, R., Yumuşak kat düzensizliğinin yapı davranışına etkileri, IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 479-489, Balıkesir, 2002.(pdf)

E1.  Livaoğlu R, Doğangün A, Yapıların deprem hesabında kaydırılmış kütlenin dikkate alınması ve yöntemlerin etkinliğinin araştırılması”, XVI. Teknik Kongre, Bildiriler Kitabı, 54-64, İstanbul, 2001. (pdf)