Betonarme Yapılar

 

BETONARME I

190 Dersin Adı: BETONARME I
2 Dersin Kodu: INS3033
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 5
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 1
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : 0
11 Dersin Önkoşulu: Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Doç. Dr. Ramazan LİVAOĞLU
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: adogangun@uludag.edu.tr
18 Dersin WEB Adresi: http://insaat.uludag.edu.tr/
19 Dersin Amacı: Betonarme elemanların hesap ve tasarımı yaparak, davranışını yorumlayabilmelerini sağlamak.

 

20 Dersin Öğrenme Kazanımları:
1 Betonarme elemanların davranışlarını yorumlama
2 Elemanların taşıma gücü hesaplamalarını kavrama ve uygulama
3 Betonarmeye ilişkin yönetmelik ve standartları tanıma ve başlıca hususları bilme
4 Uygulamada karşılaşabilecek problemler ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olma
5 Uygulamada kullanılan bilgisayar programından elde edilen bulguları kontrol edebilme
6 Elemanlara etkiyen kesit etkilerine göre yapılacak hesabı ayırt edebilme

 

21 Dersin İçeriği:
Hafta Teorik Uygulama
1 Tarihçe. Betonarmenin uygulama alanları, üstün ve zayıf tarafları
2 Betonarmeyi oluşturan malzemeler. Beton ve donatı sınıfları ile bu sınıfların özellikleri
3 Beton-donatı kenetlenmesi, donatıların eklenmesi
4 Taşıma gücü tasarımı temel ilkeleri
5 Yükler ve yük kombinezonları. Yapı güvenliğinin sağlanması
6 Merkezi basınç ve çekme etkisindeki eleman davranışları ve kesit hesapları Problem çözümü
7 Basit eğilme etkisindeki eleman davranışları ve kesit hesapları-Tek donatılı
8 Basit eğilme etkisindeki eleman davranışları ve kesit hesapları-Çift donatılı Problem çözümü
9 Bileşik eğilme etkisindeki eleman davranışları ve kesit hesapları- bir doğrultuda
10 Bileşik eğilme etkisindeki eleman davranışları ve kesit hesapları- İki doğrultuda Problem çözümü
11 Narin kolon davranışları ve hesapları
12 Kesme etkisindeki eleman davranışları ve kesit hesapları Problem çözümü
13 Burulma etkisindeki eleman davranışları ve kesit hesapları Problem çözümü
14 Kullanılabilirlik sınır durumu, betonarme elemanlarda sehim ve çatlak

 

22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Doğangün A. 2013, Betonarme yapıların hesap ve tasarımı, Birsen Yayınevi, 10. Baskı
Celep Z. ve Kumbasar N. 2005; Betonarme Yapılar, Beta Dağıtım, İstanbul
Ersoy U. ve Özcebe G., 2001, Betonarme, Evrim Yayınevi.
TS 500,”Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2000.
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Mart 2007

 

23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
Açıklama

 

24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Ara sınavlar 1 2 2
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 2 2
Toplam İş Yükü 145
Toplam İş Yükü / 30 saat 4.83
Dersin AKTS Kredisi 5

 

25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
ÖK2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0
ÖK4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0
ÖK5 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
ÖK6 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek

 

 

 

 

BETONARME II
1 Dersin Adı: Betonarme II
2 Dersin Kodu: INS3032
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: VI. Yarıyıl
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 1
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) :
11 Dersin Önkoşulu:
12 Dersin Dili: Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli: Örgün Eğitim
14 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
15 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU
16 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: adogangun@uludag.edu.tr
17 Dersin WEB adresi: http://insaat.uludag.edu.tr/
18 Dersin Amacı: Betonarme yapılardaki taşıyıcı sistem tasarım ilkelerini kavrayarak, yönetmeliklere uygun olarak tasarım/analizlerini yapmalarını ve bulguları yorumlamalarını sağlamaktır.

 

19 Dersin Öğrenme Kazanımları: 1 Yük etkilerine göre elemanlarının analizini yapabilme
2 Depreme dayanıklı tasarım ilkelerini bilme ve yapıların deprem davranışlarını yorumlayabilme
3 Betonarme elemanlardaki hasarların nedenlerini ve çözüm yollarını temel olarak açıklayabilme
4 Betonarme hesap çıktılarını, yaklaşık yöntemlerle ve sınır değerlerle karşılaştırabilme
5 Betonarme elemanlardaki donatıların çizimini şematik olarak yapabilme
6 Hasar oluşması durumunda sorumluluğunun farkında olabilme
7 Örnek olarak seçilen basit bir binanın betonarme projesini yapabilecek duruma gelme.
20 Dersin İçeriği:
Hafta DERS İÇERİKLERİ
Ayrıntılı Ders içeriği  Teorik Uygulama
1 Betonarme yapılarda taşıyıcı sistemler. Döşeme çeşitleri ve davranışlarının yorumlanması, yönetmelik koşulları, döşeme hasarlarının yorumlanması
2 Kirişli döşemelerin yapısal çözümlemesi ve betonarme hesapları-Tek doğrultuda Örnek döşeme hesabı
3 Kirişli döşemelerin yapısal çözümlemesi ve betonarme hesapları- Çift doğrultuda Örnek döşeme hesabı
4 Kirişsiz döşemelerin yapısal çözümlemesi ve betonarme hesapları Örnek kirişsiz döşeme hesabı
5 Dişli döşemelerin yapısal çözümlemesi ve betonarme hesapları Örnek dişli döşeme hesabı
6 Kirişler için yönetmelik koşulları, kiriş davranışlarının ve hasarlarının yorumlanması, kirşlerde yük hesabı ve yapısal çözümlemeler Örnek kiriş hesapları
7 Kolonlar için yönetmelik koşulları, kalın ve narin kolon davranışları, kolon hasarlarının yorumlanması
8 Merdivenler için yönetmelik koşulları, merdiven davranış ve hasarlarının yorumlanması, Örnek merdiven hesapları
9 Betonarme temeller, temellerin davranış ve hasarlarının yorumlanması
10 Betonarme temeller, temellerin analiz ve tasarımı. Örnek merdiven hesapları
11 Betonarme yapılarda rüzgar ve deprem etkileri ve bunlara karşı yapı davranışları,
12 Depreme dayanıklı betonarme yapı tasarımı temel ilkeleri
13 Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Yatay yüklere göre hesap örneği
14 Yapısal hasar durumunda ortaya çıkan yapısal, hukuki ve sosyal sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılması
21 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Doğangün A. 20113, Betonarme yapıların hesap ve tasarımı, Birsen Yayınevi, 10. BaskıCelep Z. ve Kumbasar N. 2005; Betonarme Yapılar, Beta Dağıtım, İstanbul

Ersoy U. ve Özcebe G., 2001, Betonarme, Evrim Yayınevi.

TS 500,”Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları”, Türk Standartları Enstitüsü,  Ankara, 2000.

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik,  Mart 2007

22 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav
Ödev 1 20
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
23 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ödevler 1 20 20
Projeler
Arazi Çalışmaları
Arasınavlar 1 3 3
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 saat 6
Dersin AKTS Kredisi 6
24 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLEDERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 3 3 3 3
ÖK2 5
ÖK3 5 3
ÖK4 2 3 2
ÖK5 4
ÖK6 5 4
ÖK7 5
ÖK8
ÖK: Öğrenme kazanımlar PY: Program yeterlilikleri