Yapı Statiği

 

TÜRKÇE  
1 Dersin Adı: Yapı Statiği
2 Dersin Kodu: INS3031
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl:  
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: V. Yarıyıl
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 3
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) :  
11 Dersin Önkoşulu:  
12 Dersin Dili: Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli: Örgün Eğitim
14 Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. Ramazan LİVAOĞLU
15 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:  
16 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: rliva@uludag.edu.tr
17 Dersin WEB adresi: http://www.ramazanlivaoglu.com/diger-bxt38.html
18 Dersin Amacı: Yapısal sistemler, izostatik ve hiperstatik sistemlerin analizi, kesit tesir diyagramlarının çizimi, tesir çizgilerinin çizimi ve kullanımı, deformasyonların hesabının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, öğrenciler yapısal analizin önemini, sabit ve hareketli yüklere maruz yapı sistemlerinin davranışını belirleyebilecek donanıma sahip olması amaçlanmaktadır.
19 Dersin Öğrenme Kazanımları: 1 yapı Mekaniğinin temel varsayımlarının yapı sistemleri üzerinde uygulayabilme becerisi
2 yapı sistemlerinin statikçe yer değiştirme ve iç kuvvet tepkilerini anlamak ve yorumlayabilme
3 yapıları analiz etme kabiliyetini geliştirme
4 kompleks yapı sistemlerin analizinde sistemleri basit alt yapılara ayırma becerisi kazanabilecek.
5 yapılardaki deformasyonları hesaplayabilme kabiliyeti
6 yapı elemanlarının (özellikle kolon ve kirişlerin) temel davranışını anlamayı geliştirebilecek.
20 Dersin İçeriği:
  Hafta DERS İÇERİKLERİ
Ayrıntılı Ders içeriği  Teorik Uygulama
1 Genel Bilgiler, Yapı Mühendisliğinin Amacı, Yapı Mühendisliğinde İzlenen Yol, Yapı Statiğinde Yapılan Kabuller, İdealleştirmeler, Yükler Sözlü Anlatım, Problem Çözümü
2 Dış Etkiler, Yapı Sistemlerinin Sınıflandırılması, Kuvvet Sistemleri, Kuvvetler, Yükler, Mesnet Tepkileri, İç Kuvvetler, Denge Denklemleri, Düzlem Sistemlerin Hiperstatiklik Derecesi Sözlü Anlatım, Problem Çözümü
3 Kesit Tesirleri, Düzlem ve Uzay Yapı Sistemlerinin Sabit Yüklere Göre Hesabı Sözlü Anlatım, Problem Çözümü
4 Kesit Tesirleri, Düzlem ve Uzay Yapı Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı Sözlü Anlatım, Problem Çözümü
5 Dolu gövdeli sistemler, Konsol Kirişler, Çıkmalı Kirişler, Gerber Kirişleri, Üç mafsallı kemerler ve çerçeveler üç mafsallı gergili kemerler ve çerçeveler Sözlü Anlatım, Problem Çözümü
6 Kafes sistemlerin sabit yük ve hareketli yük hali için hesabı Sözlü Anlatım, Problem Çözümü
7 Kafes sistemlerin sabit yük ve hareketli yük hali için hesabı Sözlü Anlatım, Problem Çözümü
8 Karma Sistemlerin sabit yük hali ve hareketli yük hali için hesabı, Kablolar Sözlü Anlatım, Problem Çözümü
9 Yerdeğiştirme ve şekildeğiştirmelerin hesabı, kesit tesirleri ile şekil değiştirmeler arasındaki bağıntılar, sıcaklık değişimiyle şekil değiştirmeler arasındaki bağıntılar Sözlü Anlatım, Problem Çözümü
10 Kuvvet Tabanlı Çözüm yöntemleri Sözlü Anlatım, Problem Çözümü
11 Yerdeğiştirme Tabanlı Çözüm Yöntemleri Sözlü Anlatım, Problem Çözümü
12 Hiperstatik sistemlerin yaklaşık yöntemlerle çözümü Sözlü Anlatım, Problem Çözümü
13 Hiperstatik sistemlerin yaklaşık yöntemlerle çözümü Sözlü Anlatım, Problem Çözümü
14 Matris Yöntemlere Giriş Sözlü Anlatım, Problem Çözümü
21 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: R.C.Hibbeler (2009). Structural Analysis 7th Edition SI. Pearson/Prentice Hall

C.M., Uang, K.M., Leet (2006). Fundamentals of Structural Analysis. Mc Graw Hill

J. K. Nelson, J. C. McCormac (2003). Structural analysis: using classical and matrix methods . Wiley

Çakıroğlu,A., Çetmeli, E.(1990) Yapı Statiği, Birsen Yayınevi

22 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 3 20
Ödev    
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 5 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı

 

50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
23 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ödevler      
Projeler      
Arazi Çalışmaları      
Arasınavlar 4 1.5 6
Diğer      
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 47 13.5 148
Toplam İş Yükü / 30 saat     4.93
Dersin AKTS Kredisi     5
24 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE

DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU

  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 4 3 4 2 2 3            
ÖK2 4 4 4 2 3 3            
ÖK3 5 4 5 4 3          
ÖK4 3 5 4 4 4 3            
ÖK5 3 5 4 5 4 3            
ÖK6 5 4 5 5 3 3        
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek