Zemin Mekaniği

Zemin Mekaniği I

TÜRKÇE  
1 Dersin Adı: Zemin Mekaniği I
2 Dersin Kodu: INS3071
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl:  
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: V. Yarıyıl
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 1
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) :  
11 Dersin Önkoşulu: yok
12 Dersin Dili: Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli: Örgün Eğitim
14 Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. Ramazan LİVAOĞLU
15 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:  
16 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: rliva@uludag.edu.tr
17 Dersin WEB adresi: http://www.ramazanlivaoglu.com/diger-bxt38.html
18 Dersin Amacı: Zeminlerin oluşumu, zeminlerin temel fiziksel özellikleri, zeminlerin sınıflandırılması, zeminlerin geçirimliliği, zeminlerde su akımı, zeminlerin kompaksiyonu, bu konularla ilgili deneyler ve zeminde kendi ağırlığından veya yüzeysel yüklerden meydana gelen düşey gerilmeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
19 Dersin Öğrenme Kazanımları: 1 Zeminlerin oluşumunu yorumlayabilme.
2 Zeminlerin temel fiziksel özelliklerinden hareketle zeminin fiziksel özelliklerini  tanımlayabilme..
3 Zeminleri sınıflandırabilme
4 Zeminde su ve efektif gerilme, zeminlerin geçirimliliği ve zeminlerde akımları belirleyebilme
5 Kompaksiyon konusunda zemin davranışını yorumlayabilme
6 Zeminlerde, kendi ağırlığından ve yüzey yüklerinden oluşan düşey gerilme dağılışını belirleyebilme.
7 Düşey yüke maruz zemin davranışını yorumlayabilme
8 Zemin özelliklerini yorumlayarak yapı sistemleri üzerindeki etkilerini tanımlayabilme.
20 Dersin İçeriği:
  Hafta DERS İÇERİKLERİ
Ayrıntılı Ders içeriği  Teorik Uygulama
1 Zemin Mekaniğine Giriş Anlatım, Problem Çözümü
2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri Anlatım, Problem Çözümü
3 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri Anlatım, Problem Çözümü
4 Dane Dağılımı; Kıvam Anlatım, Problem Çözümü
5 Sınıflandırma Anlatım, Problem Çözümü
6 Toplam, Efektif Gerilme Kavramı Anlatım, Problem Çözümü
7 Sıkışma ve Konsolidasyon Anlatım, Problem Çözümü
8 Kayma Direnci Anlatım, Problem Çözümü
9 Zemin Suyu, Geçirimlilik, Su Akımı Anlatım, Problem Çözümü
10 Zemin Suyu, Geçirimlilik, Su Akımı Anlatım, Problem Çözümü
11 Kompaksiyon Anlatım, Problem Çözümü
12 Zemindeki Düşey Gerilmeler Anlatım, Problem Çözümü
13 Elastik-Plastik Denge Anlatım, Problem Çözümü
14 Toprak Basıncı Teorileri Anlatım, Problem Çözümü
21 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: –       ÖNALP, A.,  “Geoteknik Bilgisi 1- Çözümlü Problemlerle Zeminler ve Mekaniği” Birsen Yayınevi, 2007

–       MITCHELL, J.K.&SOGA, “Fundamentals of Soil Behaviour”, 3.Ed.Wiley, 1992

–       DAS, BM., “Principles of Geotechnical Engineering”, PWS, 2005

–       BUDHU, M., “Soil Mechanics and Foundation Engineering” 2.Edition, Wiley, 2007

22 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 3 20
Ödev    
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 5 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
23 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 14 2 28
Projeler 1 14 14
Arazi Çalışmaları      
Arasınavlar 4 4 4
Diğer      
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 62 27 118
Toplam İş Yükü / 30 saat     3.93
Dersin AKTS Kredisi     4
 

 

     
24 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE

DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU

  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1         4   4   4  
ÖK2 4 5 5 5         5    
ÖK3 3 3 4 4 3       4    
ÖK4 3 2 5 3 4         4    
ÖK5 3 3 4 4 3         4    
ÖK6 4       5         4    
ÖK7 4 3   4 4         4    
ÖK8 4     5       5    
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek

 

 

 

Zemin Mekaniği II

 

TÜRKÇE  
1 Dersin Adı:  
2 Dersin Kodu: INS3072
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl:  
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: VI. Yarıyıl
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 1
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : 1
11 Dersin Önkoşulu:  
12 Dersin Dili: Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli: Örgün Eğitim
14 Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. Ramazan LİVAOĞLU
15 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:  
16 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: rliva@uludag.edu.tr
17 Dersin WEB adresi: http://www.ramazanlivaoglu.com/diger-bxt38.html
18 Dersin Amacı: Zemin Mekaniği Temel Kavramlarının Kullanılarak Zemin ve Zemine Oturan Yapılarla İlgili Hesap ve Problem Çözümünün Öğretilmesi
19 Dersin Öğrenme Kazanımları: 1 Zeminlerin kayma direncini tespit etme.
2 Şevlerin stabilitesini belirleme.
3 Yanal zemin basınçları hakkında yorum yapabilme ve dayanma yapılarının tasarımını yapma.
4 Temellerin taşıma güçlerini ve oturmalarını yorumlama.
5 Zeminlerin konsolidasyon oturmalarının hesaplanmasını yapabilme.
20 Dersin İçeriği:
  Hafta DERS İÇERİKLERİ
Ayrıntılı Ders içeriği  Teorik Uygulama
1 Temel Kavramlar Teori
2 Efektif Gerilme, Kayma Direnci Anlatım, Problem Çözümü,Lab
3 Elastik ve Plastik Denge Anlatım, Problem Çözümü, Lab
4 Toprak Basınçları Anlatım, Problem Çözümü Lab
5 Toprak Basınçları, Duvarlar Anlatım, Problem Çözümü,Lab
6 Şev Duraylılığı Anlatım, Problem Çözümü
7 Şev Duraylılığı Anlatım, Problem Çözümü
8 Dayanma (İstinat) Duvarları Anlatım, Problem Çözümü
9 Dayanma (İstinat) Duvarları Anlatım, Problem Çözümü
10 Donatılı Zemin Anlatım, Problem Çözümü
11 Taşıma Gücü Anlatım, Problem Çözümü,Lab
12 Taşıma Gücü Anlatım, Problem Çözümü,Lab
13 Konsolidasyon Anlatım, Problem Çözümü, Lab
14 Konsolidasyon Anlatım, Problem Çözümü, Lab
21 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: – BUDHU, M., “Foundationsand Earth RetainingStructures”, John Wiley , New York , 2008

– ÖNALP, A., SERT, S., “Geoteknik Bilgisi 3 – Bina Temelleri”, Birsen Yayınevi, 2010

– Bardet, J.P. 1997; Experimental Soil Mechanics, Prentice Hall, New Jersey

– Lambe, T.W. and Whitman, R.V. 1979; Soil Mechanics, SI Version, John Wiley & Sons, New York

22 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 3 20
Ödev    
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 5 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı

 

50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
23 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 14 3 42
Projeler 1 35 35
Arazi Çalışmaları      
Arasınavlar 4 4 4
Diğer      
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 62 51 181
Toplam İş Yükü / 30 saat     6
Dersin AKTS Kredisi     6
24 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE

DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU

  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 4 4   4 5       4 4    
ÖK2 5   5       4 5    
ÖK3 3     4     5 5    
ÖK4 5     5       4 4    
ÖK5 4   3     5 5    
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek