Tezler

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

 

Yapıların Deprem Hesabında Burulma Düzensizliğinin ve Hesap Yöntemlerinin Etkinliğinin İncelenmesi. pdf

M.S:

The Evaluation of the Effects of Torsional Irregularity and Analysis Methods on Seismic Design of Structures.

Tez Danışmanı/Supervisor: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN

 

Doktora Tezi Başlığı   ve  Danışmanı :

Ayaklı Depoların Sıvı-Yapı-Zemin Etkileşimi Dikkate Alınarak Deprem Davranışlarının İncelenmesi (pdf)

Ph.D:

Investigation of the Earthquake Behavior of Elevated Tanks Considering Fluid-Structure-Soil Interactions.

Tez Danışmanı/Supervisor: Prof.Dr. Adem DOĞANGÜN